“De achteruitkijkspiegel dient zodanig geplaatst te zijn, zodat de bestuurder het verkeer achter en links kan gadeslaan, en onder meer een ander voertuig kan waarnemen dat begonnen is links in te halen.”

Dit is het perfecte antwoord op de vraag die tijdens het praktijkexamen wordt gesteld : Hoe weet je dat je achteruitkijkspiegel goed staat?

Uiteraard gebruiken kandidaten de achteruitkijkspiegel niet of onvoldoende. Het is wel het laatste op hun prioriteitenlijst. De meesten zijn al tevreden als ze kunnen omgaan met de situatie die voor hen ligt. Zo zijn we allemaal geweest. Echter, wanneer een kandidaat op structurele wijze én op de juiste momenten de achteruitkijkspiegel gebruikt, dan weet ik als instructeur dat het verkeersinzicht er echt begint te komen.

“Ja maar Dirk, als het rood wordt, dan heeft het toch geen zin dat ik nog in de achteruitkijkspiegel kijk om me er van te vergewissen dat ik veilig kan stoppen, want ik mag sowieso niet door het rood rijden, toch?” Op zich een redenering waar geen speld tussen te krijgen is. Maar stel het volgende scenario voor…

U heeft geen achteruitkijkspiegel (U waant zich in Mumbai of zo), u rijdt 90 km/h, en u beseft het niet, maar er hangt een vrachtwagen op 2 meter achter u. U nadert een groen verkeerslicht, u heeft geen of onvoldoende defensieve voorzorgen genomen (met name minder gas gegeven, rekening houdend met het “point of no return”). En uiteraard wordt het op dat moment “plots” oranje. U gaat op uw rem staan aangezien u vertrouwen in uw remtechniek heeft, u weet dat u zonder probleem voor de stopstreep kan stoppen. Dit lukt voor u, maar niet voor de vrachtwagen die te kort achter u rijdt. Probleem !

Indien u wel een achteruitkijkspiegel heeft, en u gebruikt hem ook op het juiste moment, waardoor u zich bewust bent van de vrachtwagen achter u, dan kan u uw naderingssnelheid voorzichtig en heel vroeg aanpassen. Dit verkleint de kans op ongelukken. Als u pas in uw spiegel kijkt op het moment dat u het licht op oranje ziet springen, ja dan kan het al te laat zijn, dan hebben wij geen argument meer. Het is belangrijk dat u al weet hoe de situatie achter u is alvorens er zich een te voorzien probleem voordoet.

Andere situaties waarbij een ervaren bestuurder de achteruitkijkspiegel gebruikt:

  • Naderen van een zone met een lagere toegestane snelheidslimiet (bvb. zone 30, bebouwde kom,…)
  • Naderen van een verhoogde inrichting
  • Naderen van een kruispunt (ongeacht de voorrangssituatie)
  • Naderen van een bocht
  • Naderen van een zebrapad, oversteekplaats voor fietsers
  • Naderen van een wegversmalling

 

En dan nog een weetje over het rijexamen: De examinator zit achteraan in het voertuig, links of rechts. Het is een fabeltje dat hij in het midden komt te zitten waardoor het zicht voor de bestuurder belemmerd wordt.

  • Dirk Codrive

Leave a Comment