Ik blijf me er over verbazen hoeveel bestuurders de voorrang aan rechts regel niet begrijpen, of misschien wel begrijpen, maar niet correct toepassen. Vandaar een opfrissing. Oh ja, goeie morgen morgen, goeie dag!

Wat zegt de wegcode?

U weet het of u weet er niet, maar er bestaat blijkbaar een wegcode. In 1975, zo maar even 41 jaar geleden, had men genoeg van de chaos en de gevaren op de openbare weg, en heeft men beslist om alle verkeer te organiseren. Men heeft regels opgesteld voor gebruikers van de openbare weg, in de hoop wat meer structuur en overzicht te krijgen, en waarschijnlijk ook om meer verantwoordelijkheidsbesef te induceren bij de weggebruikers. Of dit gelukt is, is een andere vraag natuurlijk.

Dit zegt de wegcode over voorrang aan rechts (wegcode.be):

 

12.3.1. Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden rijrichting komt.

De bestuurder moet evenwel voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die hij oprijdt:

a) wanneer hij uit een openbare weg of een rijbaan met een verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) of met een verkeersbord B5 (stop) komt.

b) wanneer hij uit een aardeweg of een pad op een openbare weg met een rijbaan komt.

 

 Hoe toepassen?

 

 

  • Moet ik aan elke kruispunt dan terug naar 2e versnelling terug schakelen?

Nee, uiteraard niet, elke kruispunt is anders qua zichtbaarheid. Aan het ene kruispunt kan je vlotjes in 3e voorbij rijden, aan het andere moet je misschien bijna stilstaan en in 1e Het hangt puur af van het zicht dat je hebt over de situatie. Dit is een feeling en vergt training. Het idee is dat je niet voor verrassingen komt te staan, eens je het kruispunt bereikt hebt. Plots remmen omdat je een bestuurder van rechts ziet komen aan het kruispunt, is dus niet aan de orde en is een symptoom van een eerdere fout: het kruispunt te snel genaderd.

  • Wat moet ik doen als de bestuurder van rechts stilstaat?

U komt tot stilstand en biedt de voorrang aan. Dan is het aan de bestuurder van rechts om te beslissen wat hij / zij ermee doet. Vaak volgt een handgebaar waarbij hij voorrang aan u geeft, en dan mag u daarop ingaan. Volgt dit niet, dan wacht u 5 seconden. Maakt de bestuurder van rechts dan geen gebruik van die tijd om het kruispunt op te rijden, mag u rustig verder rijden.

  • Wat moet ik doen als de bestuurder van rechts niet kan vertrekken?

 U komt ook hier tot stilstand en biedt de voorrang aan. Kan die bestuurder echter niet vertrekken, omdat het kruispunt vol staat, dan mag u voorzichtig doorrijden.

  • Hinder ik het verkeer achter mij niet te veel als altijd vertraag?

U past het reglement toe en hoeft zich hier niet schuldig om te voelen. De bestuurder achter u moet dezelfde procedure doorlopen aan het kruispunt, dus ergens helpen we hem / haar door het goede voorbeeld te geven.

  • Wat moet ik doen als ik zelf van rechts kom, moet ik dan mijn voorrang afdwingen?

Een gouden regel is dat voorrang moet aangeboden worden. Als je hem niet krijgt, moet je wachten. Dit is een voorbeeld van defensief rijden. Wat niet mag, is onnodig wachten; komt er een wagen van links, maar is die nog vrij ver of rijdt hij traag, dan is het de bedoeling om het kruispunt op te rijden. Een beetje assertiviteit is wel gewenst, maar het moet wel veilig blijven.

  • Dirk Codrive

Leave a Comment