Privacy

  • Rijschool Codrive respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en het gebruik dat Rijschool Codrive van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand, en eigenaar van dit bestand is Rijschool Codrive BV, Lamorinièrestraat 140, 2018 Antwerpen.
  • Rijschool Codrive gebruikt deze gegevens om te voldoen aan de vragen van haar klanten en om hen op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van Rijschool Codrive of aan Rijschool Codrive gelieerde vennootschappen.  De klant kan verzet aantekenen tegen het gebruik en/of doorgeven van zijn gegevens, door het richten van een eenvoudig schrijven (met kopie van de voorzijde van de identiteitskaart) naar Rijschool Codrive, Lamorinièrestraat 140, 2018 Antwerpen.  Eenieder heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Rijschool Codrive zoals hiervoor aangegeven.
©2024 - Codrive